Spotkania z psychologiem | Fundacja WOW
Home > Projekty > > Spotkania z psychologiem
Spotkania z psychologiem

W ramach projektu zorganizowane zostało 30 godzin spotkań z psychologiem podczas których uczestnicy projektu (wolontariusze Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia) pracowali nad zagadnieniami takimi jak radzenie sobie ze stresem, diagnoza swoich mocnych oraz słabych stron czy radzenie sobie z własnymi emocjami. Ponadto podczas spotkań z psychologiem uczestnicy uzyskali wsparcie w bieżących sytuacjach trudnych, problemowych, dyskusyjnych. Uczestnicy mieli możliwość omówienia z innymi swoich spostrzeżeń z pracy wolontariusza. Spotkania dały przestrzeń do przedyskutowania wątpliwości, trudności i wymiany doświadczeń. Psycholog pełnił rolę moderatora swoistej grupy wsparcia młodych osób udzielających się społecznie. Ponadto prowadzący spotkania dostarczył narzędzia i przestrzeń do autodiagnozy zasobów oraz ograniczeń. Uczestnicy badali takie obszary jak cechy temperamentalne, osobowościowe, ograniczenia wypływające z przekonań, schematów, postaw. Psycholog pełnił rolę edukatora i wspierał autodiagnozy uczestników.

[...powrót]
Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016