Zespół | Fundacja WOW
Zespół

Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia to miejsce dla ludzi, którzy dobrowolnie poświęcają swój czas pracując na rzecz innych osób czy organizacji.

Nasz  zespół:

Patrycja Łapińska – Prezes Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, z wykształcenia magister zarządzania, z wieloletnim stażem pracy wolontariackiej w organizacjach młodzieżowych i studenckich, doświadczona organizatorka wielu imprez charytatywnych, koncertów i imprez masowych, na co dzień współpracująca z wolontariuszami, grupami nieformalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Iwona Szymańska – Wiceprezes Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, z wykształcenia magister usług finansowych oraz coach. Absolwentka Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu – „ Podejście i narzędzia coachingowe w pracy z młodzieżą”. Doświadczona aktywna wolontariuszka. Współorganizatorka wieluwydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, kulturalnym. Koordynuję pracę wolontariuszy, współpracuje z grupami nieformalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Renata Łask – Sekretarz Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia, z wykształcenia magister filologii polskiej. Doświadczony animator aktywności społecznej, wieloletnia aktywna wolontariuszka z doświadczeniem w prowadzeniu dokumentacji projektowej, administrowaniu stroną internetową, koordynowaniu działań wolontariuszy, współorganizowaniu akcji społecznych, warsztatów oraz współpracy organizacjami pozarządowymi.

Anastazja Kocińska – z wykształcenia technik ekonomista, od wielu lat prowadzi księgowość w kilku stowarzyszeniach.

Anna Polakowska – ukończone technikum hotelarskie w Ełku. Jako wolontariusz pracowała przy różnych wydarzeniach organizowanych przez Wolontariacki Ośrodek Wsparcia od roku 2012. W 2013 i 2014 roku była wolontariuszem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w Szlachetnej Paczce. Doświadczona aktywna wolontariuszka.

Patrycja Brodowska – uczennica technikum hotelarskiego w Ełku. Pracuje jako wolontariuszka od 2012 roku natomiast w Fundacji WOW od 2016. Doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadziła wiele akcji jako animatorka czasu wolnego dzieci i osób niepełnosprawnych.

Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016