Pomóż nam działać | Fundacja WOW
Pomóż nam działać

Chcesz wesprzeć ełcki wolontariat, pomóc naszej młodzieży rozwijać się
w działaniach społecznych, aktywizować osoby starsze,

dofinansować działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia?

Przekaż darowiznę na działania statutowe Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia,

a jednocześnie obniżysz sobie kwotę podatku do zapłacenia.

Pieniądze należy przelać na konto: 47 1750 0012 0000 0000 3163 2994 BNP Paribas Polska S.A.

Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia

ul. J. Słowackiego 15/4, 19-300 Ełk,

w tytule należy wpisać: wpłata na realizację celów statutowych fundacji i zachować dowód wpłaty (wydruk przelewu).

Darowiznę dla naszej fundacji będziesz mógł odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT) na następujących zasadach:
1) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą odliczyć darowiznę w wysokości nieprzekraczającej 6% dochodu.

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą tak samo jak wyżej pod warunkiem, że nie płacą tzw. „podatku liniowego”,

3) osoby prawne mogą odliczyć darowiznę w wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016