Czym się zajmujemy? | Fundacja WOW
Czym się zajmujemy?

Zasadniczym celem Fundacji jest promocja i organizacja wolontariatu oraz integracja społeczna osób ze środowisk wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja prowadzi działalności na rzecz ogółu społeczeństwa między innymi poprzez wsparcie, promocję i animację społeczną oraz działalność oświatową, organizuje działania o charakterze charytatywnym, działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa, zdrowia i aktywnego wypoczynku. Ważne jest dla nas wspieranie młodzieży w działaniach i osiąganiu ich celów oraz wspieranie idei samorządności lokalnej i regionalnej czy rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. Fundacja WOW prowadzi  działania na rzecz kultury i tradycji regionu. Promuje miasto Ełk. Tworzy przestrzeń do współpracy organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz biznesu. Fundacja wspomaga działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego prowadzi działania na rzecz szeroko pojętej aktywizacji wsi. Wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską oraz działania aktywizujące społeczności lokalne, nieformalne grupy, osoby i grupy marginalizowane.

Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016