O projekcie | Fundacja WOW
Home > Projekty > > O projekcie
O projekcie

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców centrum Ełku. Ma na celu poznanie się, wspólne spędzenie czasu, odnalezienie wspólnych znajomych, zainteresowań, pasji, wspomnień. Stworzyć atmosferę zaufania i podstawy do sąsiedzkiej pomocy i współpracy w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w okolicy ale też zadbania o wspólną przestrzeń jaką jest park przy ulicy. Ma charakter głównie integracyjny, ale ma też włączyć mieszkańców we współorganizację – my jako grupa inicjująca postaramy się zapewnić warunki techniczne, mieszkańcy zadbają o atmosferę, przyniosą własne wyposażenie, poczęstunek, posprzątają, przygotują ciasta na konkurs oraz porozmawiają, co można zrobić aby zwiększyć zarówno komfort zamieszkania w tym miejscu, jak również rozwiązać uciążliwe kwestie.

Ulica Słowackiego jest bardzo różnorodna, zarówno pod względem infrastruktury jak również mieszkających tu ludzi (ludzie starsi, rodziny z dziećmi, rodziny Romskie) i mało zintegrowana. Jest jednak grupa osób, która zauważa wspólne problemy i wspólne interesy, istotne dla mieszkańców. W rejonie „Centrum I” mieszka zaledwie kilka tysięcy osób (tak wynika z danych podanych w Programie Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2023), a z naszych rozmów na ulicy Słowackiego wynika, że mimo, zamieszkiwania tuż obok siebie, w ogóle się nie znamy lub nie znajdujemy czasu i przestrzeni na wspólne sąsiedzkie spotkania. Wydawało nam się, że to problem tylko osiedli, tzw. sypialni miasta, ale okazuje się, że dotyczy również centrum. Śródmieście „tętni życiem” w godzinach otwarcia sklepów, lokali usługowych i pobliskich urzędów. Po godzinie osiemnastej ta część miasta jakby zamiera.

Zeszłoroczne spotkanie kilku osób mieszkających na ulicy Słowackiego, znających się wcześniej z innych miejsc zamieszkania uświadomiło nam, że mieszkając obok siebie prawie się nie spotykamy, ani nie znamy naszych nowych sąsiadów. Postaraliśmy się porozmawiać z szerszym gronem mieszkańców naszej ulicy, zaczepiając ich w sklepie czy pod klatką i okazało się, że oni również mają poczucie braku tożsamości z miejscem, wyobcowania czy też niepewności wynikającej po prostu z nieznajomości otaczających nas osób. W ten sposób w roku 2016 powstał pomysł zorganizowania imprezy sąsiedzkiej, którą nazwaliśmy „Urodziny Słowackiego”. Udało się nam zdobyć środki z regrantingu na jego realizację i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Impreza udała się znakomicie, przyciągnęła dziesiątki mieszkańców centrum Ełku, a po jej realizacji zrobiło się jakoś milej na ulicy, gdzie teraz mijamy się z sąsiadami z szerokim uśmiechem witając serdecznie i rozmawiając o kolejnej okazji do spotkania w tak dużym gronie. W tym roku chcielibyśmy trochę zmienić formułę, tak by nie była ona tylko imprezą sąsiedzką ale też przestrzenią do przedyskutowania tematów problematycznych naszej dzielnicy, takich jak chociażby uciążliwe psie
kupy w parku, stan podwórek, poziom bezpieczeństwa wynikający z niedostatecznego oświetlenia stref zamieszkania czy przejazdu i parkowania samochodów. Jako grupa sąsiadów chcielibyśmy, aby stało się to wydarzeniem, które po raz kolejny przybliży sobie mieszkańców okolicy i nie tylko. Po drugie dałoby poczucie „to jest moje miejsce, okolica”, „mogę tu coś zmieniać na lepsze”. Na podstawie dyskusji i pomysłów zgromadzonych podczas wydarzenia chcielibyśmy przedstawić w Urzędzie Miasta zebrane pomysły i rozwiązania dotyczące kwestii najistotniejszych dla tutejszych  mieszkańców, a jednocześnie wpisujących się w planowaną rewitalizację Śródmieścia. Np. zachęcania właścicieli psów do sprzątania po nich, zwiększenia dbałości o stan podwórek, elementów małej architektury, zieleni, poprawy bezpieczeństwa.

Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców ulicy Słowackiego i okolicy, ale uczestniczyć w nim mógłby każdy chętny mieszkaniec Ełku czy też turysta.

[...powrót]
Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016