Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej (ECW 2018) | Fundacja WOW
Home > Projekty > > Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej (ECW 2018)
Podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej (ECW 2018)

  • Nagłe zatrzymanie krążenia jest główną przyczyną zgonów w Europie. W Polsce rocznie, aż u 40 tysięcy przypadków dochodzi do zatrzymania krążenia. Podczas nagłego zatrzymania krążenia bardzo ważne jest udzielenie natychmiastowej pomocy, bowiem upływający czas działa na niekorzyść osoby poszkodowanej, u której w czasie niedotlenienia dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu. Niestety wciąż słyszymy o sytuacjach, w których poszkodowany nie otrzymuje pomocy, jest to związane z brakiem umiejętności i obaw ,,zrobię krzywdę”. W ramach zwiększenia świadomości społecznej i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Ełku licencjonowany Ratownik Medyczny Monika Kemicer przeprowadziła warsztat z zakresu prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy Fundacji Wolontariacki Ośrodek Wsparcia oraz ełczan i turystów. Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia oraz życia. Nauczyli się prowadzenia reanimacji, postępowania w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci oraz niemowląt. Program oparty jest na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Przypominamy, że na każdym świadku zdarzenia ciąży obowiązek prawny, wynikający z kodeksu karnego , art. 162 KK. o nieudzieleniu pomocy, Prowadzenie wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej pozostaje głównym czynnikiem poprawiającym przeżywalność. Osoby wykonujące RKO powinny zapewnić uciski klatki piersiowej o odpowiedniej głębokości (co najmniej 5 cm, ale nie więcej niż 6 cm) z częstością 100–120 uciśnięć/min. Po każdym uciśnięciu należy pozwolić klatce piersiowej rozprężyć się całkowicie oraz minimalizować przerwy w uciskaniu. Prowadząc oddechy ratownicze/wentylację należy poświęcić około 1 sekundy na wdech objętością wystarczająca do widocznego uniesienia się klatki piersiowej. Stosunek ucisków klatki piersiowej do wentylacji pozostaje 30 : 2. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi: „jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie potrafisz wykonać oddechów ratowniczych ,prowadź RKO z wyłącznym uciskaniem klatki piersiowej” Warsztat współfinansowany z budżetu Miasta Ełku w ramach projektu Ełckie Centrum Wolontariatu 2018

[...powrót]
Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016