Odkryj wolontariat | Fundacja WOW
Home > Projekty > > Odkryj wolontariat
Odkryj wolontariat

Co to jest wolontariat?

 

• bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie;

• bezpłatna praca[..]; praca charytatywna mająca na celu upowszechnienie pewnych idei społecznych; ruch społeczny mający za podstawę taką pracę.
 

Kto może zostać Wolontariuszem?

 
Wolontariuszem jest każdy, kto ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, na zasadach określonych w ustawie.
W tym także:
→ osoby bezrobotne – a wykonywane przez nie świadczenie nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku,
→ cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszami,
→ małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia, mogą być wolontariuszami, ale muszą na to wyrazić zgodę ich rodzice lub opiekunowie.

Wolontariuszem może zostać zarówno osoba pełnoletnia, jak też osoba, która nie ukończyła 18 lat. Jeśli kandydat na wolontariusza nie posiada ukończonych 18 lat, wówczas wymagana jest pisemna zgoda wyrażona przez rodziców lub opiekunów.

 

Prawa i obowiązki wolontariusza

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto, abyś jako wolontariusz miał świadomość swoich praw i obowiązków z których możesz korzystać angażując się w wolontariat.

Obowiązki wolontariusza
• Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
• Masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

 

Co zrobić, aby zostać wolontariuszem?

 

Musisz odpowiedzieć sobie na pytania:
• Co chcesz robić jako wolontariusz? – Czy chcesz pomagać w nauce, opiece nad dziećmi, osobami chorymi, niepełnosprawnymi, czy może raczej wykonywać prace biurowe, informatyczne, opiekować się zwierzętami, czy działać na rzecz środowiska naturalnego?
• Jak dużo czasu możesz poświęcić? – Ile czasu możesz poświęcić na wolontariat? Czy chcesz się zaangażować długoterminowo, czy może raczej szukasz pojedynczej akcji? Czy chcesz zaangażować się w konkretne dni tygodnia, czy szukasz możliwości działania tylko w wakacje, ferie zimowe, albo w trakcie twojego urlopu?
• Co potrafisz robić? – Jakie posiadasz uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje, doświadczenie, które możesz wykorzystać w konkretnym miejscu? Czy znasz języki obce? Czy potrafisz obsługiwać komputer, określone oprogramowanie, sprzęt biurowy?
• Czego chcesz się nauczyć? – Wolontariat to nie tylko dawanie, ale także bardzo cenna praktyka, która umożliwia Ci zdobycie nowych kompetencji i wiedzy. Jeśli chcesz wykorzystać wolontariat do nauki i zdobycia doświadczenia, to ważne jest, aby organizator Twojego wolontariatu wiedział czego oczekujesz.

 

Jak zacząć?

 
Warto rozejrzeć się wokół siebie, czy obok naszego domu, w drodze do szkoły, pracy znajdują się placówki lub organizacje pozarządowe, które mogłyby być zainteresowane naszą pomocą, np. miejski dom kultury, przedszkole integracyjne, fundacja, stowarzyszenie itp. Jeśli w pobliżu nas nie znajduje się nic ciekawego, to warto zajrzeć do Internetu i odnaleźć instytucje lub organizacje, które mogą być zainteresowane naszą pomocą.
 

Dlaczego warto zostać Wolontariuszem?

 
Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem pomóc drugiej osobie i ofiarować tym samym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
Zdobędziesz nowe umiejętności, wiedzę i doświadczenia którymi potem możesz wzbogacić swoje CV.
Poznasz ludzi i instytucje, działające w interesującej cię branży, zdobędziesz nowe znajomości, zawiążesz nowe przyjaźnie.
Jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której chciałbyś potem pracować.
Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność działania w zespole, zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, zdolności przywódcze itp.
Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nie ocenione.

 

Projekt „Informacja to podstawa” został dofinansowany z Programu mikrodoacji Funduszu Inicjatyw Obywatelskich WARMIA MAZURY LOKALNIE.

 

  ulotka

[...powrót]
Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016