Nagrody ,,Ełcki Bocian” 2016 | Fundacja WOW
Home > Działy > > Nagrody ,,Ełcki Bocian” 2016
Nagrody ,,Ełcki Bocian” 2016

Gala ,,Ełcki Bocian” 2016 za nami. Tym razem kapituła nagrody wyróżniła i nagrodziła łącznie 20 osób lub instytucji, promujących i przyczyniających się do rozwoju powiatu ełckiego. 

Nagrody ,,Ełcki Bocian” przyznawane są w 8 kategoriach.

W kategorii edukacja i wychowanie wyróżnienie otrzymało I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku oraz Zespół Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku, a Nagrodę ,,Ełcki Bocian” 2016 otrzymała – Salezjańska Organizacja Sportowa „SALOS” w Ełku. 

W kategorii kultura fizyczna, turystyka i ekologia wyróżnieniapowędrowały do Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku,Michała Małolepszego – organizatora rajdów off-roadowych, a nagrodę otrzymał Zbigniew Bobryk, współzałożycielLudowego Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS ABC ,,Żak” w Pisanicy.

Za wspieranie kultury i ochronę dziedzictwa kulturowego wyróżniono Zespół Szkół nr 2 im. K.K. Baczyńskiego – organizatora wojewódzkiego konkursu poezji K.K. Baczyńskiego, Rafała Sulimę – dyrygenta chóru „Kontrapunkt” oraz Bibliotekę – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy. „Ełcki Bocian” 2016 w tej kategorii „poleciał” do Anety Werli, dyrektorki ECK.  

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, wyróżniono w kategorii rozwój i wspieranie przedsiębiorczości. Statuetka w tej kategorii powędrowała do Vermiculite Poland Sp. z o.o., firmy zajmującej się produkcją wermikulitu, materiału stosowanego m.in. w budownictwie, energetyce cieplnej, okrętownictwie oraz jako ochronę przed ogniem

Za rozwój samorządności lokalnej wyróżniono Janinę Dąbrowską, sołtyskę wsi Sędki, natomiast nagroda w tej kategorii powędrowała do Andrzeja Bezdzieckiego, wójta Gminy Kalinowo. 

Nagrodę „Ełcki Bocian” 2016 w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej kapituła przyznała Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinowie, za upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzeniem działalności kulturalnej i oświatowej. FundacjeWolontariacki Ośrodek Wsparcia niosącą bezinteresowną pomoc oraz zaangażowaną w pracę na rzecz osób i instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego nagrodzono wyróżnieniem. 

W kategorii filantropia i sponsoring wyróżniono Bank Spółdzielczy w Ełku, za stworzenie specjalnej oferty usług bankowych dla organizacji pozarządowych z powiatu ełckiego. Nagrodę w tej kategorii otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe ,,FALA” Stanisław Olszewski.  

W ostatniej kategorii nagrody specjalne kapituła przyznała tylko i wyłącznie Nagrodę ,,Ełcki Bocian” 2016, którą otrzymał Jazz Club ,,Papaja”, organizator szeregu koncertów w kameralnym klimacie

źródło: http://powiat.elk.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/92046/nagrody_elcki_bocian_2016_wreczone

[...powrót]
Galeria
Przyjaciele
Wspierają nas
Prawa autorskie © Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia 2016